Informatie

Wat is Checkmk

Checkmk is een professionele applicatie voor monitoring van applicaties, servers en netwerken. HIermee is niet alleen het monitoren van losse onderdelen, maar ook end-to-end monitoring, ook wel functionele monitoring genoemd, mogelijk. Checkmk is goed schaalbaar, heeft een uitstekende performance en is volledig te configureren via de web interface. Wanneer drempelwaarden overschreden worden, wordt dit op het dashboard worden getoond en wordt desgewenst een notificatie via e-mail, sms of ander medium verzonden. Checkmk kent uitgebreide grafische mogelijkheden die een goede analyse ondersteunen.

Checkmk versies

Checkmk is beschikbaar als Enterprise Edition, die voorzien is van een krachtige monitoring engine, uitgebreide graphics en rapportage en de mogelijkheid om meerdere monitoring instances te koppelen (distributed monitoring). Voor het monitoren van het applicatielandschap van meerdere klanten is de Managed Service Edition beschikbaar. Hiermee kunnen meerdere klanten worden gemonitored terwijl een klant alleen inzicht heeft in zijn eigen omgeving.

Checkmk is ook beschikbaar als een Raw Edition. Dit is de 100% open-source community versie die grotendeels dezelfde functionaliteit heeft als de Enterprise Edition, maar gebruik maakt van een open source monitoring engine (Nagios of Icinga).

Checkmk appliances

De Checkmk monitoring software kan geïnstalleerd worden op één of meerdere (virtuele) Linux server(s) om uw applicatielandschap te kunnen monitoren. Checkmk is ook verkrijgbaar als virtuele server, de zgn. virtual appliance, die direct kan worden opgenomen in uw virtuele platform. De virtual appliance is gebruiksklaar volledig pre-installed als een image met Linux besturingssysteem. Voor de virtual appliance worden Linux updates verstrekt die via de grafische gebruikersinterface kunnen worden geïnstalleerd. Hiervoor is geen Linux kennis vereist.

Checkmk kan ook geleverd worden als fysieke appliances, zoals een 19” rackmodel of een DIN rail model. Hiervoor worden ook update verstrekt die via een grafische userinterface geïnstalleerd kunnen worden.

Eigenschappen van Checkmk

Checkmk is een status gebaseerd monitoring systeem. Via meer dan 1700 standaard plug-ins, kunnen alle soorten hard- en software gemonitored worden. Dit gebeurt via zgn. agents of via HTTP, SNMP of via API’s. Bij een wijziging van de status van een gemonitored systeem, wordt dit direct getoond op het dashboard en via drill-down kan direct inzicht worden gegeven in de detailinformatie van dit systeem. Checkmk kan ook logfiles monitoren en events verwerken, die bijvoorbeeld door SNMP traps worden gegenereerd. Alle hard- en software componenten kunnen automatisch door Checkmk worden geïnventariseerd.

Checkmk kan gedistribueerd worden ingericht, waarbij bijvoorbeeld op iedere locatie een Checkmk server draait. Alle Checkmk servers zijn met elkaar verbonden en staan in een hiërarchie. Via de Checkmk server die de hoogste in de hierarchie is, wordt status van alle componenten overzien en wordt de configuratie voor alle servers uitgevoerd.

Het inrichten van Checkmk is eenvoudig door de rule-based configuratie. Te monitoren componenten worden automatisch herkend en all monitoring mogelijkheden voor de component worden getoond, waarbij de gebruiker de keuze heeft om alle of een deel van deze monitoring mogelijkheden over te nemen in de monitoring configuratie. De configuratie kan volledig worden uitgevoerd via de grafische web interface.

Checkmk heeft een dashboard dat volledig is aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf één of meerdere dashboard te ontwerpen waarop de status van bijvoorbeeld het applicatielandschap in één oogopslag kan worden getoond. Via drill-down kan de status van de individuele componenten worden getoond. Door middel van rapportages kan de status over een bepaalde periode worden getoond. Op deze manier kunt u periodiek de KPI’s rapporteren die u met uw klanten heeft afgesproken.

Wanneer een ingestelde drempelwaarde wordt overschreden waardoor een “warning” of een “critical” melding ontstaat, dan wordt dit op het dashboard getoond. Een notificatie hiervan wordt via sms, e-mail of een ander medium zoals Slack of Pagerduty aan de betreffende beheerder of beheergroep worden verzonden.

Met Checkmk kan ook voor end-to-end monitoring worden toegepast. Hierbij wordt de gehele keten, de functionele workflow, gemonitord die wordt doorlopen wanneer een applicatie wordt gebruikt. Hiermee wordt de situatie voorkomen dat alle individuele componenten werken, maar een applicatie niet beschikbaar is voor een gebruiker.

Het standaard dashboard

Dit geeft overzicht van meldingen met de status “warning” of “critical” van gemonitorde servers, applicaties en hardware. Het dashboard is volledig aan te passen aan individueel wensen.

Overzicht van services op een zgn. “host”.

Een “host” is een gemonitorde (virtuele) server of hardware component. Op iedere host worden services gemonitord. Ieder service heeft een status “OK”, “Warning” of “Critical”. De services worden automatisch geconfigureerd.