EDB Postgres

EDB Postgres is een data management platform op basis van PostgreSQL, uitgebreid met extra hulpprogramma’s en mogelijkheden voor grote bedrijven om hoge beschikbaarheid op grote schaal te garanderen. Om aan die eisen tegemoet te komen, heeft EnterpriseDB het EDB Postgres-platform gecreëerd. Dat biedt extra functies, mogelijkheden en ondersteuning rond de PostgreSQL-database.

Het EDB Postgres-platform kan als high-available platform worden ingericht en biedt ook uitgebreide mogelijkheden voor integratie met andere database platforms en is compatible met Oracle.

EDB Postgres kent meerdere implementatie opties en is daardoor geschikt voor zowel on-promise gebruik als in de private en public cloud omgevingen. Ook de implementatie op container platforms (Kubernetes) wordt ondersteund.

Beheer

Met de Postgres Enterprise Manager is het beheer van EDB Postgres eenvoudig uit te voeren. Via één grafische gebruikersinterface wordt inzicht gegeven in de prestatie en statusgegevens van de databases. In geval van een dreigende verstoring wordt een notificatie gestuurd naar een operator of een Enterprise Monitoring systeem.

Via de Postgres Enterprise Manager kunnen database beheerders en ontwikkelaars ook rechtstreeks op de database en kunnen zij DDL en DML commando’s uitvoeren, queries finetunen, indexen beheren, backup en restores uitvoeren en software updates op de database uitvoeren.

Integratie

Het EDB Postgres platform biedt integratiemogelijkheden met andere databronnen. Dit kunnen Postgres databases zijn, maar ook anders SQL databases, zoals Oracle, MariaDB/MySQL of MS SQL Server. Maar ook integratie met NoSQL databases is mogelijk met MongoDB en Hadoop.

Migratie

Een onderdeel van het EDB Postgres platform zijn de migratietools, om tabellen en data uit andere databases te migreren naar het Postgres platform. Migratie vanuit Oracle, Sybase, MS SQL server, MySQL/MariaDB wordt ondersteund door deze tools. Voor migratie vanuit Oracle database is uitgebreide functionaliteit beschikbaar binnen deze toolkit, waarbij niet alleen de data en de tabellen, maar ook de bestaande PL/SQL code in stored procedures kunnen worden gemigreerd naar het EDB Postgres platform.

Gerelateerde diensten

Vul onderstaand formulier in om contact met ons op te nemen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


Xantara-it HQ

Xantara-it HQ

Laan van Oversteen 2
2289 CX Rijswijk
070 205 02 90
info@xantara-it.nl

Routebeschrijving