Xantara-it is dé specialist in het beheren van maatwerk- en standaardapplicaties en bijbehorende databases in een complexe applicatie architectuur. We richten ons daarbij niet alleen op de applicatie of de database zelf, maar ook op de interfaces met aangrenzende applicaties om de onderlinge samenwerking te garanderen. Door het gebruik van geavanceerde monitoring van de componenten in het applicatielandschap, kunnen we proactief maatregelen nemen waardoor verstoringen kunnen worden voorkomen. Hiermee kunnen wij een hoge beschikbaarheid van uw applicaties garanderen, zodat deze optimale ondersteuning kunnen bieden aan uw bedrijfsprocessen met een efficiënt gebruik aan middelen en een minimum aan verstoringen.

Wij leveren deze kwalitatief hoogstaande beheerdienst op maat voor de klant, in de vorm van een Managed Service, op basis van een afgesproken resultaatverplichting, of in de vorm van support, op basis van een afgesproken inspanningsverplichting.

Techniek

Wij zijn gespecialiseerd in het beheer van Java applicaties met JBoss of Weblogic als middleware en Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server, MySQL of MariaDB als database, werkend op een Linux gebaseerde (gevirtualiseerde) infrastructuur. De inrichting en het beheer van databases hangt nauw samen met de applicaties die hier gebruik van maken. Een specifiek aspect bij het beheer van databases is de performance, die veelal onlosmakelijk verbonden is met de manier waarop de applicatie met de database samenwerkt.

Procesmatig werken

Wij voeren ons beheer uit op basis van de ITIL v3 service management processen. Deze benadering is gebaseerd op best practice en richt zich niet alleen op het procesmatig werken, maar ook op de levenscyclus van een service. De constante kwaliteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd door ons ISO20000 kwaliteitssysteem, waarin onze beheerprocessen zijn ingebed. In dit kwaliteitssysteem is een cyclus voor het “continu verbeteren” van de dienstverlening gebouwd. In 2016 zal dit systeem gecertificeerd zal worden.

Monitoring

Xantara-it voert het applicatiebeheer op een proactieve wijze uit, gebruik makend van ons centrale monitoring systeem, waarin 24 uur per dag detectie van knelpunten en trends worden gesignaleerd aan onze beheerders, waar deze zich ook bevinden.

Op basis van deze vroegtijdige signaleringen van potentiële verstoringen kunnen onze beheerders tijdig maatregelen treffen om verstoringen te voorkomen. Wijzigingen die op de applicaties en/of databases plaatsvinden worden op een beheerste en procesmatige manier uitgevoerd. Dit is een goede basis om samen met applicatieontwikkelaars de stabiliteit van de applicatie te waarborgen.