Beheer en integratie van cloud services in uw applicatielandschap

De ontwikkelingen staan niet stil en het aanbod van kwalitatief goede cloud applicaties stijgt. Cloud applicaties bieden voordelen ten aanzien van schaalbaarheid en efficiency en zijn daarom zeer bruikbaar en voordelig voor de ondersteuning van uw bedrijfsproces. Integratie hiervan in uw applicatielandschap is essentieel om voordeel te behalen. Maar past dit ook binnen uw beleid? En hoe gaat u om met de risico’s ten aanzien van veiligheid?

Xantara-it adviseert u hierin en is ook uw partner voor de inrichting en het gebruik van cloud services. Wij integreren de cloud applicatie in uw applicatielandschap en kunnen uw volledige applicatielandschap beheren. Hierdoor behaalt u optimaal resultaat uit uw investeringen.cloud-services

Het woord ‘cloud’ wordt de laatste jaren in verschillende varianten gebruikt. We praten over PaaS, SaaS, IaaS, Private Cloud, Publieke Cloud en Hybride Cloud. De professionals van Xantara-it helpen uw organisatie om daar een keuze in te maken en de juiste cloud service te implementeren in uw organisatie.

Integratie van cloud services in uw landschap

Is elke organisatie klaar voor het gebruik van cloud services? Nee, zeker niet. Er worden eisen gesteld aan uw ICT organisatie om op een goede manier gebruik te kunnen maken van cloud services. Om een cloud service te kunnen gebruiken is het van essentieel belang dat er aandacht is voor architectuur. De regierol voor het opstellen en bewaken van de architectuur dient binnen de ICT organisatie aanwezig te zijn. Een ander essentieel aandachtspunt is de flexibiliteit en de transparantie van de ICT infrastructuur. Dit is nodig om cloud services te kunnen koppelen met de applicaties in uw applicatielandschap. In dit landschap moeten alle onderlinge koppelingen en afhankelijkheden in kaart zijn gebracht om op de juiste manier de koppelingen met cloud services te kunnen maken. Een duidelijke architectuur helpt ook om de verantwoordelijkheden tussen het beheer van de applicaties, cloud services en de koppelingen hiertussen duidelijk vast te leggen. Ook aandacht voor de veiligheid mag niet ontbreken. Het is natuurlijk van belang dat de overdracht van uw kostbare bedrijfsgegevens versleuteld wordt uitgevoerd en dat deze gegevens niet inzichtelijk zijn voor derden. Techniek speelt hier een grote rol in, maar ook procedureel en organisatorisch moeten de juiste afspraken worden gemaakt met de aanbieder van cloud services.

Beheer van uw applicatielandschap en cloud services

Eén van de voordelen van het gebruik van cloud services is dat het beheer door de leverancier van cloud services wordt uitgevoerd. De leverancier garandeert een bepaalde beschikbaarheid van de service. Wat vaak over het hoofd wordt gezien zijn de koppelingen tussen uw applicaties en de cloud service: een goede werking van deze koppelingen is essentieel voor het gebruik van de cloud service, maar valt buiten het beheer van de cloud service. Hier moet u dus zelf voor zorgen. Xantara-it kan u hierbij helpen door de beschikbaarheid en de werking van de koppelingen te monitoren door ons geavanceerde monitoring systeem. Haperingen in de werking van een koppeling kunnen op deze manier desgewenst 24×7 uur worden gesignaleerd. Door het slim instellen van drempelwaarden kan al in een vroeg stadium de signalering worden gegeven waarna wij tijdig de juiste maatregelen voor u nemen om een verstoring te voorkomen.

Met dit pro-actief beheer kunnen de experts van Xantara-it de beschikbaarheid van uw gehele applicatielandschap, inclusief cloud services, optimaliseren.