Enterprise Open Source maakt het mogelijk om de zogenaamde “vendor lock-in”, de afhankelijkheid van één leverancier, de verminderen. Door het gebruik van open source producten zijn onze klanten onafhankelijk van de leverancier, omdat de broncode openbaar is en theoretisch door iedere leverancier kan worden ondersteund. Een tweede belangrijk voordeel zijn de lagere kosten van het gebruik van Enterprise Open Source producten. In plaats van eenmalige licentiekosten en jaarlijkse gebruikskosten die door de leveranciers van “closed source” producten in rekening worden gebracht, worden de Enterprise Open Source producten ondersteund op basis van een abonnement (een zgn. Subscription) dat jaarlijks kan worden beëindigd.

Xantara-it kan u adviseren over het gebruik van Enterprise Open Source producten van EnterpriseDB (Postgres Plus) en Red Hat middleware (JBoss) voor uw organisatie. Hiervoor stellen wij een adviesrapport op waarin de haalbaarheid van het gebruik van Postgres Plus en JBoss wordt bepaald. Hiervoor wordt eerst door gecertificeerde specialisten een inventarisatie van de huidige omgeving uitgevoerd. Het adviesrapport bevat naast een advies over de technische haalbaarheid, ook de supportkosten en de verwachte migratiekosten. Met deze informatie wordt een business case opgesteld waarin de financiële voordelen zichtbaar worden. Alle informatie voor de klant is hiermee beschikbaar om te beslissen over het gebruik van Postgres Plus en JBoss.

Wij kunnen voor u de implementatie van Postgres Plus en/of JBoss verzorgen en het migratietraject van uw huidige database en/of middleware naar deze Enterprise Open Source alternatieven.