Onze visie op beheer

Het beheer van het applicatielandschap van organisaties is continu aan verandering onderhevig. Deze verandering wordt veroorzaakt door de technologische vooruitgang die nieuwe businessmodellen mogelijk maken.

Veel organisaties hebben hiervoor naast hun traditionele applicatielandschap, wat omringd is met procedures om de continuïteit en de beschikbaarheid te kunnen waarborgen, een flexibele schil met applicaties om zich heen verzameld. Deze worden veelal binnen een korte periode op basis van een agile methode in de cloud ontwikkeld.

Deze applicaties blijven daarna meestal in de cloud werken met een lagere beschikbaarheid, maar zij stellen de organisaties in staat om nieuwe producten en diensten binnen korte tijd op de markt te zetten. Deze cloud applicaties hebben in een volgende fase meer stabiliteit nodig en worden meestal ook via koppelingen geïntegreerd in het bestaande applicatielandschap.

Xantara-it heeft de kennis om deze integratievraagstukken op te kunnen pakken en hier een oplossing voor de kunnen bieden, op maat gemaakt voor onze klant. Wij ontwikkelen onze diensten daarvoor continu, om aan de behoefte van onze klanten te kunnen voldoen.

De dienstverlening van Xantara-it is daarom gericht op de ondersteuning van ICT afdeling bij de inrichting en de uitvoering van het beheer van het applicatielandschap. cloudcomputingDeze dienstverlening varieert van het leveren van aanvullende kennis en kunde tot het volledige beheer als uitbestede dienst in het geval van outsourcing van het beheer.

Anderzijds is onze dienstverlening gericht op het gebruik van clouddiensten en de integratie hiervan in het applicatielandschap.