Wij leveren specifieke kennis en kunde aan onze klanten, om hun applicatielandschap beter en efficiënter te kunnen beheren. Dit kan een eenmalig advies of een eenmalige implementatie van een product zijn. Maar ook een structurele inbreng van kennis en kunde over een langere periode.

De medewerkers van Xantara-it bezitten hiervoor over actuele technische kennis van databases, middleware, besturingssystemen, monitoring en beheerprocessen.

Wij leveren consultancy onder andere in de volgende vormen:

  • inrichtingsscan van het applicatielandschap om (potentiële) knelpunten te onderkennen
  • performance onderzoek, preventief of naar aanleiding van een concreet probleem
  • ondersteuning van uw beheerteam
  • projectactiviteiten:
    • deelname aan een project
    • een project uitvoeren onder verantwoordelijkheid van Xantara-it met een resultaatverplichting
  • advies over de inrichting van het applicatielandschap en de inrichting van het beheer

Inrichtingsscan
De inrichtingsscan geeft inzicht in de inrichting en het gebruik van uw applicaties en databases. We verrichten daarbij een onderzoek naar de inrichting van de applicaties en databases in uw applicatielandschap en de onderlinge samenhang en interactie met andere applicaties. Met de betrokken beheerafdelingen en de leveranciers worden het functioneren en de verwachte toekomstdoelstellingen doorgenomen om mogelijke verbeteringen te benoemen of toekomstige uitbreidingen te toetsen op haalbaarheid. De inrichtingsscan wordt afgesloten met een rapportage aan de directie met een (technische) detaillering in de bijlage. Hiermee kan de organisatie een verdere aanpak van de ICT omgeving definiëren in samenwerking met specialisten van Xantara-it, zonder dat er knelpunten ontstaan als gevolg van deze acties.

Performance onderzoek
De stabiliteit van de performance van een ICT omgeving is vaak een punt van zorg. De performance van een ICT omgeving wordt beïnvloed door allerlei mogelijke oorzaken, zoals het nalaten van updates of het juist toepassen ervan, intensiever gebruik van de omgeving, een falende infrastructuur, applicatieaanpassingen die onverwachte vertragingen veroorzaken en combinaties van deze factoren. Bij een performance onderzoek richt Xantara-it zich op het detecteren van de knelpunten in de applicaties, de databases en infrastructuur. Met deze inventarisatie wordt vervolgens een aanpak voorgesteld op basis van prioriteiten die afhangen van doorlooptijd, mate van succes en kosten.

Ondersteuning van uw beheerteam
Met deze dienst biedt Xantara-it u de mogelijkheid om het beheer van de ICT omgeving in eigen hand te houden, maar daarnaast ook de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van applicaties en databases naar een hoger niveau te tillen. Met onze ondersteuning, kan een organisatie zelfstandig het applicatie- en databasebeheer blijven uitvoeren, maar is wel in staat zich te verzekeren van de ondersteuning van specialisten, zowel bij het oplossen van incidenten als bij het inrichten en uitvoeren van het beheer. Wij kunnen u ook support bieden buiten kantoortijden, zodat uw beheerteam 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar kan zijn.

Wij denken actief mee én vooruit om de klant in een scorende positie te brengen en te houden. Zo nemen wij bijvoorbeeld initiatieven om verbeterprojecten voor te stellen. Xantara-it zorgt, naast de beschikbaarheid van specialisten, voor een frequent bezoek aan de klant om de kennis van de klantomgeving actueel te houden en te participeren in de uitvoering van het beheer. De klantomgeving wordt gekoppeld aan het centrale monitoringssysteem van Xantara-it om pro-actief maatregelen te kunnen nemen bij dreigende incidenten en performancevermindering. De regie en de verantwoordelijkheid van het beheer blijft bij de ICT organisatie van onze klanten. Xantara-it participeert maximaal in de uitvoering en waarborging van de continuïteit van het beheer.