Contact Xantara-it
Vragen of vrijblijvende offerte? Bel of mail ons voor meer informatie

EDB Postgres

EDB Postgres is een data management platform op basis van PostgreSQL, uitgebreid met extra hulpprogramma’s en mogelijkheden voo

r grote bedrijven om hoge beschikbaarheid op grote schaal te garanderen. Om aan die eisen tegemoet te komen, heeft EnterpriseDB het EDB Postgres-platform gecreëerd. Dat biedt extra functies, mogelijkheden en ondersteuning rond de PostgreSQL-database.

Het EDB Postgres-platform kan als high-available platform worden ingericht en biedt ook uitgebreide mogelijkheden voor integratie met andere database platforms en is compatible met Oracle.

EDB Postgres kent meerdere implementatie opties en is daardoor geschikt voor zowel on-promise gebruik als in de private en public cloud omgevingen. Ook de implementatie op container platforms (Kubernetes) wordt ondersteund.

Beheer

Met de Postgres Enterprise Manager is het beheer van EDB Postgres eenvoudig uit te voeren. Via één grafische gebruikersinterface wordt inzicht gegeven in de prestatie en statusgegevens van de databases. In geval van een dreigende verstoring wordt een notificatie gestuurd naar een operator of een Enterprise Monitoring systeem.

Via de Postgres Enterprise Manager kunnen database beheerders en ontwikkelaars ook rechtstreeks op de database en kunnen zij DDL en DML commando’s uitvoeren, queries finetunen, indexen beheren, backup en restores uitvoeren en software updates op de database uitvoeren.

Integratie

Het EDB Postgres platform biedt integratiemogelijkheden met andere databronnen. Dit kunnen Postgres databases zijn, maar ook anders SQL databases, zoals Oracle, MariaDB/MySQL of MS SQL Server. Maar ook integratie met NoSQL databases is mogelijk met MongoDB en Hadoop.

Migratie

Een onderdeel van het EDB Postgres platform zijn de migratietools, om tabellen en data uit andere databases te migreren naar het Postgres platform. Migratie vanuit Oracle, Sybase, MS SQL server, MySQL/MariaDB wordt ondersteund door deze tools. Voor migratie vanuit Oracle database is uitgebreide functionaliteit beschikbaar binnen deze toolkit, waarbij niet alleen de data en de tabellen, maar ook de bestaande PL/SQL code in stored procedures kunnen worden gemigreerd naar het EDB Postgres platform.

EDB Postgres wordt geleverd door de gelijknamige leverancier. EDB Postgres heeft een wereldwijd netwerk met het hoofdkantoor in Bedford in de VS. Zij leveren 24×7 support volgens het follow-the-sun principe.

EDB Postgres wordt in 3 varianten geleverd:

  • EDB Postgres Standaard: dit product bevat de EDB Postgres beheer-, integratie- en  migratietools. Op dit product wordt 7×24 uur support geleverd.
  • EDB Postgres Enterprise bevat naast de tools ook uitgebreide security functionaliteit en Oracle compatibiliteit, waardoor een naadloze integratie met Oracle databases mogelijk is. Op dit product wordt 7×24 uur support geleverd.
  • EDB Postgres Developer is geschikt voor ontwikkelaars met dezelfde functionaliteit als EDB Postgres Standaard of Enterpies, maar met een lager service level, namelijk alleen op werkdagen.

EDB Postgres is van oudsher geschikt voor on-premise gebruik, maar is ook als Database as a Services (DBaaS) beschikbaar in de EDB Cloud. Ook in Amazon AWS, MS Zure, Google Cloud en Alibaba Cloud wordt EDB Postgres ondersteund.

EDB Postgres wordt geleverd in de vorm van een jaarlijks te verlengen abonnement voor het support en het gebruiksrecht van aanvullende tools. De support en tooling is gemaakt voor  de PostgreSQL DBMS, die onder de PostgreSQL license valt. Dit is een open source free license.

Xantara-it is EDB Postgres partner en kan voor u de EDB subscriptions leveren, de installatie uitvoeren en 1e lijns support leveren.

Onze andere producten

Google Cloud

Met het Google Cloud Platform wordt een platform geboden door Google met een keuze aan computing services. Deze services worden op hetzelfde platform gerealiseerd waar Google de verder diensten op draait zoals Google search, Drive en Gmail.

Meer informatie

Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS)  is een omvangrijk en constant ontwikkelend cloud platform. In 2006is het platform ontstaan vanuit de interne infrastructuur die Amazon.com nodig had om haar on-line retail activiteiten te kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Azure

Het Microsoft Azure Platform  is een cloud computing platform van Microsoft waarmee een aantal internetdiensten aangeboden kan worden via het internet of binnen de omgeving van het eigen bedrijf. Azure biedt verschillende diensten en infrastructuren overeenkomstig  Amazon AWS en Google GCP.

Meer informatie

Kubernetes

Moderne toepassingen worden in toenemende mate gebouwd met behulp van containers. Dit zijn microservices, die zijn verpakt inclusief de bijbehorende afhankelijkheden en configuraties. Kubernetes is software voor implementatie en beheer van containers op schaal; het is tevens Grieks voor stuurman of loods. Met Kubernetes kunt u sneller apps in containers bouwen, leveren en schalen.

Meer informatie

Terraform

Een populaire Infrastructuur als Code (IaC)-tool is Terraform. Terraform is een open source declarative tool ontwikkeld door HashiCorp waarmee ontwikkelaars de gewenste infrastructuur omschrijven. Terraform creëert vervolgens een plan voor het provisioneren van deze infrastructuur en voert dit plan uit.

Meer informatie

Checkmk

Met ons monitoring product Checkmk kunt u uw IT infrastructuur en uw applicaties monitoring, ongeacht of deze in uw datacenter of in de cloud staan.

Meer informatie

Red Hat Ansible

Met Red Hat Ansible kunnen handmatige beheeractiviteiten eenvoudig worden geautomatiseerd. Dit kan het bouwen en deployen van een nieuwe versie van een applicatie zijn of het configureren van een netwerkapparaat. Ansible is krachtig, eenvoudig in het gebruik en veilig.

Meer informatie

Red Hat Enterprise Linux

Linux is een zeer betrouwbaar, goed schaalbaar en goed te beveiligen besturingssysteem. Vanwege zijn kwaliteiten is Linux de facto standaard voor de cloud infrastructuur en wordt het ook vaak toegepast als OS voor kritische bedrijfsapplicaties. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) gaat nog een stap verder en biedt een zogenaamde “hardened” versie aan en levert hier ook support op.

Meer informatie

Oracle database

Oracle database is de de facto standaard voor backoffice databases. Het is een zeer robuuste database van hoge kwaliteit. Veel van onze klanten gebruiken Oracle database voor de kritische backoffice systemen die een hoge beschikbaarheid vereisen. Door het gebruik van RMAN als backup mechanisme is ook de continuïteit gegarandeerd.

Meer informatie
© Copyright 2021 Xantara IT | Cookiebeleid | Privacyverklaring | Website: Webmazing