Monitoring is uiteindelijk gericht op het bewaken van de juiste werking van uw applicaties. Het geeft niet alleen inzicht in de werking van de technische componenten (servers, netwerkcomponenten, OS, middleware, database) in uw landschap, maar geeft ook inzicht in de kwaliteit van de services. Om dit laatste mogelijk te maken is de samenhang van de verschillende componenten waaruit een service is opgebouwd, vastgelegd in de monitoring. Daarnaast is de monitoring bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van functionele metingen om de juiste werking van de services vast te kunnen stellen.

Afwijkingen in patronen worden door monitoring gesignaleerd zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen om incidenten te voorkomen of de impact van incidenten op de beschikbaarheid te verminderen. In sommige gevallen kan dit automatisch worden uitgevoerd.

Kortom, monitoring omvat:

  • het inrichten van monitoring van de componenten
  • het samenstellen van de service en het monitoren hiervan
  • het nemen van de juiste maatregelen naar aanleiding van signaleringen uit de monitoring
  • het opleveren van informatie voor de Service Level Rapportage ten aanzien van beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit

De componenten van Check_MK:

xantara-it_monitoring-1-2

Hoe werkt monitoring

De monitoring wordt uitgevoerd met de Check_MK monitoring software. Check_MK is een uitgebreid monitoring systeem, dat goed schaalbaar is en een uitstekende performance heeft. Daarnaast is Check_MK gemakkelijk te configureren en kent het standaard monitoring checks voor de meeste hard- en software. (Voor een verder overzicht zie de Features pagina.)

Vanuit één Check_MK monitoring server of vanaf meerdere monitoring servers die met elkaar in verbinding staan, worden uw applicaties gemonitored. Monitoring is mogelijk vanuit monitoringservers binnen en buiten uw applicatielandschap, de laatste met name om de toegang tot uw applicaties vanaf internet te kunnen meten, als dat van toepassing is. De monitoring van de verschillende soorten servers is eenvoudig in te richten door middel van standaard plug-ins. Hiervoor wordt een zeer klein programmaatje, de zogenaamde “agent” geïnstalleerd op de te monitoren server, die hiermee minimaal wordt belast. Op deze manier wordt een server op technisch niveau gemonitord.

Om de functionaliteit van uw applicaties te kunnen monitoren, moeten scripts worden ontwikkeld. Hiervoor is functionele kennis van uw applicatiebeheerders nodig, op basis waarvan onze Check_MK specialisten de scripts kunnen ontwikkelen en implementeren in de monitoring applicatie.

De resultaten van de monitoring zijn zichtbaar op een dashboard, dat op maat wordt gemaakt. In dit dashboard kan de juiste werking van (een cluster van) applicaties worden getoond door middel van een stoplicht. In een ander deel van het dashboard worden de meldingen getoond, de zogenaamde alerts, die aangeven dat een verstoring dreigt te ontstaan en dat hiervoor maatregelen moeten worden genomen. Indien de vereiste maatregel bekend is, dan kan deze ook automatisch worden uitgevoerd als de melding verschijnt. Hiermee wordt uw beheer geautomatiseerd.

cmk_dash_01

Hoe kan Xantara-it u hierbij helpen

Wij zijn Check_MK partner, wat inhoudt dat onze medewerkers uitgebreide kennis en ervaring hebben met het inrichten van Check_MK monitor omgevingen voor onze klanten. Wij adviseren u over de technische inrichting, over de uit te voeren monitoring checks en over de inrichting van het dashboard en de manier waarop u de melding wilt ontvangen. Afhankelijk van de omvang van het applicatielandschap en van uw toekomstplannen kunnen wij gebruik maken van onze centrale monitoring server, of plaatsen wij een dedicated monitoring server in uw landschap.

Omdat uw landschap aan wijzigingen onderhevig is, zullen ook de monitoring checks moeten worden aangepast na een wijziging. Wij kunnen uw beheerders opleiden om de monitoring checks te kunnen onderhouden. Wij kunnen deze werkzaamheden uiteraard ook voor u uitvoeren.

Xantara-it, uw monitoring specialist!